Πρόγραμμα σέρβις Apple Watch Series 6 για πρόβλημα απενεργοποιημένης οθόνης

Τι αφορά αυτό το πρόγραμμα;

Η Apple διαπίστωσε ότι η οθόνη, σε πολύ μικρό ποσοστό των Apple Watch Series 6 40mm, ενδέχεται να απενεργοποιηθεί μόνιμα. Οι επηρεαζόμενες μονάδες κατασκευάστηκαν μεταξύ Απριλίου 2021 και Σεπτεμβρίου 2021.

Ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις Apple θα επισκευάσει δωρεάν τα επηρεαζόμενα Apple Watch Series 6 40mm. 

Στο παρακάτω link μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες αναφορικά με το πρόγραμμα σέρβις στα Apple Watch Series 6 40mm και να ελέγξετε εάν η συσκευή σας υπάγεται στο συγκεκριμένο πρόγραμμα:

https://support.apple.com/el-gr/apple-watch-series6-service-program-for-blank-screen-issue

Σημείωση: Κανένα άλλο μοντέλο Apple Watch δεν εμπίπτει σε αυτό το πρόγραμμα. 


Διαδικασία Σέρβις

Επισκεφθείτε την iSystem για την επισκευή του Apple Watch σας. Πριν από το σέρβις, θα πραγματοποιηθεί έλεγχος του Apple Watch, για να επιβεβαιωθεί ότι πληροί τις προϋποθέσεις για αυτό το πρόγραμμα.

Αν έχετε ερωτήσεις ή χρειάζεστε περαιτέρω βοήθεια, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη της Apple.

Για την προετοιμασία του Apple Watch για το σέρβις, ανατρέξτε στο θέμα Πριν μας στείλετε το Apple Watch.

Σημείωση: Αν το Apple Watch παρουσιάζει κάποια βλάβη που δυσχεραίνει το σέρβις, θα πρέπει πρώτα να αξιολογηθεί αυτή η βλάβη. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να προκύψει κόστος σχετικό με την επισκευή.


Πρόσθετες Πληροφορίες

Η Apple ενδέχεται να περιορίσει την επισκευή στη χώρα ή την περιοχή της αρχικής αγοράς. Για συσκευές Apple Watch Series 6 που αγοράστηκαν σε κράτη-μέλη του ΕΟΧ, το σέρβις είναι διαθέσιμο σε άλλα κράτη-μέλη του ΕΟΧ.

Αυτό το πρόγραμμα της Apple ισχύει παγκοσμίως και δεν επεκτείνει την κανονική κάλυψη εγγύησης του Apple Watch.

Το πρόγραμμα καλύπτει τα μοντέλα αλουμινίου του Apple Watch Series 6, που πληρούν τις προϋποθέσεις, για δύο χρόνια μετά την πρώτη λιανική πώληση της μονάδας.