Τρόποι Παραγγελίας

Για να παραγγείλετε τα προϊόντα που σας ενδιαφέρουν και να πραγματοποιήσετε τις αγορές σας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματός μας επιλέξτε τα προϊόντα που σας ενδιαφέρουν, τοποθετώντας τα στο Καλάθι Αγορών. Μόλις ολοκληρώσετε τις αγορές σας, πατήστε το Καλάθι Αγορών και ολοκληρώστε την παραγγελία σας ακολουθώντας τα βήματα που υποδεικνύονται.

Για τα διαθέσιμα προϊόντα, η πληρωμή δύναται να γίνει:

1. Άμεσα, με χρήση πιστωτική ή χρεωστικής κάρτας

2. Με τραπεζική κατάθεση εντός εικοσιτεσσάρων ωρών από την καταχώρηση της παραγγελίας

3. Με τραπεζική κατάθεση εντός επτά ημερών από την καταχώρηση της παραγγελίας, εφόσον έχει προηγηθεί προκαταβολή αξίας μεγαλύτερης από το 30% της αξίας των εμπορευμάτων.


Εφόσον μια παραγγελία δεν πληρωθεί στα παραπάνω χρονικά περιθώρια, η iSystem δύναται να αποδεσμεύσει τα προϊόντα, ακυρώνοντας την παραγγελία.Τα μη διαθέσιμα προϊόντα δύναται να παραγγελθούν χωρίς πληρωμή. Ωστόσο σε εξαιρετικές περιπτώσεις (όπως της υψηλής αξίας του προϊόντος ή λόγω ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του) η iSystem διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την προκαταβολική πληρωμή της συνολικής αξίας του ή μέρους αυτής, εφόσον το κρίνει απαραίτητο. Σε αυτές τις περιπτώσεις η πληρωμή δύναται να επιστραφεί μόνο μετα από παρέλευση ενενήντα ήμερων και εφόσον το προϊόν δεν είναι διαθέσιμο.