Έτοιμα Mac Built-To-Order

229 Προϊόντα
Χαρακτηριστικά
 • Επεξεργαστής: Apple M3 (8‑core CPU, 10‑core GPU, 16‑core Neural Engine, 8-24GB RAM at 100GB/s)
 • Κάρτα Γραφικών: Apple 10-Core GPU
 • Μνήμη RAM: 8GB
 • Αποθηκευτικός Χώρος: 256GB
 • Χρώμα: Midnight
 • Πληκτρολόγιο: Αγγλικό (Διεθνές)
 • Κωδικός: ISQ-4693
Product Apple MacBook Air 15.3" / M3 / 8-Core CPU / 10-Core GPU / 8GB RAM / 256GB SSD / Midnight / IE - BTO base image
ΝΕΟ
Χαρακτηριστικά
 • Επεξεργαστής: Apple M3 (8‑core CPU, 10‑core GPU, 16‑core Neural Engine, 8-24GB RAM at 100GB/s)
 • Κάρτα Γραφικών: Apple 10-Core GPU
 • Μνήμη RAM: 8GB
 • Αποθηκευτικός Χώρος: 256GB
 • Χρώμα: Space Grey
 • Πληκτρολόγιο: Αγγλικό (Διεθνές)
 • Κωδικός: ISQ-4574
Product Apple MacBook Air 15.3" M3 / 8-Core CPU / 10-Core GPU / 8GB RAM / 256GB SSD / Space Grey / IE - BTO base image
ΝΕΟ
Χαρακτηριστικά
 • Επεξεργαστής: Apple M3 (8‑core CPU, 10‑core GPU, 16‑core Neural Engine, 8-24GB RAM at 100GB/s)
 • Κάρτα Γραφικών: Apple 10-Core GPU
 • Μνήμη RAM: 16GB
 • Αποθηκευτικός Χώρος: 256GB
 • Χρώμα: Midnight
 • Πληκτρολόγιο: Ελληνο-Αγγλικό
 • Κωδικός: ISQ-4538
Product Apple MacBook Air 15.3" / M3 / 8-Core CPU / 10-Core GPU / 16GB RAM / 256GB SSD / Midnight / GR - BTO base image
Χαρακτηριστικά
 • Επεξεργαστής: Apple M3 (8‑core CPU, 10‑core GPU, 16‑core Neural Engine, 8-24GB RAM at 100GB/s)
 • Κάρτα Γραφικών: Apple 10-Core GPU
 • Μνήμη RAM: 16GB
 • Αποθηκευτικός Χώρος: 256GB
 • Χρώμα: Space Grey
 • Πληκτρολόγιο: Ελληνο-Αγγλικό
 • Κωδικός: ISQ-4537
Product Apple MacBook Air 15.3" / M3 / 8-Core CPU / 10-Core GPU / 16GB RAM / 256GB SSD / Space Grey / GR - BTO base image
Χαρακτηριστικά
 • Επεξεργαστής: Apple M3 (8‑core CPU, 10‑core GPU, 16‑core Neural Engine, 8-24GB RAM at 100GB/s)
 • Κάρτα Γραφικών: Apple 10-Core GPU
 • Μνήμη RAM: 16GB
 • Αποθηκευτικός Χώρος: 512GB
 • Χρώμα: Midnight
 • Πληκτρολόγιο: Ελληνο-Αγγλικό
 • Κωδικός: ISQ-4540
Product Apple MacBook Air 15.3" / M3 / 8-Core CPU / 10-Core GPU / 16GB RAM / 512GB SSD / Midnight / GR - BTO base image
Χαρακτηριστικά
 • Επεξεργαστής: Apple M3 (8‑core CPU, 10‑core GPU, 16‑core Neural Engine, 8-24GB RAM at 100GB/s)
 • Κάρτα Γραφικών: Apple 10-Core GPU
 • Μνήμη RAM: 16GB
 • Αποθηκευτικός Χώρος: 512GB
 • Χρώμα: Space Grey
 • Πληκτρολόγιο: Ελληνο-Αγγλικό
 • Κωδικός: ISQ-4539
Product Apple MacBook Air 15.3" / M3 / 8-Core CPU / 10-Core GPU / 16GB RAM / 512GB SSD / Space Grey / GR - BTO base image
Χαρακτηριστικά
 • Επεξεργαστής: Apple M3 (8‑core CPU, 10‑core GPU, 16‑core Neural Engine, 8-24GB RAM at 100GB/s)
 • Κάρτα Γραφικών: Apple 10-Core GPU
 • Μνήμη RAM: 16GB
 • Αποθηκευτικός Χώρος: 1TB
 • Χρώμα: Midnight
 • Πληκτρολόγιο: Ελληνο-Αγγλικό
 • Κωδικός: ISQ-4542
Product Apple MacBook Air 15.3" / M3 / 8-Core CPU / 10-Core GPU / 16GB RAM / 1TB SSD / Midnight / GR - BTO base image
Χαρακτηριστικά
 • Επεξεργαστής: Apple M3 (8‑core CPU, 10‑core GPU, 16‑core Neural Engine, 8-24GB RAM at 100GB/s)
 • Κάρτα Γραφικών: Apple 10-Core GPU
 • Μνήμη RAM: 24GB
 • Αποθηκευτικός Χώρος: 512GB
 • Χρώμα: Midnight
 • Πληκτρολόγιο: Ελληνο-Αγγλικό
 • Κωδικός: ISQ-4556
Product Apple MacBook Air 15.3" / M3 / 8-Core CPU / 10-Core GPU / 24GB RAM / 512GB SSD / Midnight / GR - BTO base image
Χαρακτηριστικά
 • Επεξεργαστής: Apple M3 (8‑core CPU, 10‑core GPU, 16‑core Neural Engine, 8-24GB RAM at 100GB/s)
 • Κάρτα Γραφικών: Apple 10-Core GPU
 • Μνήμη RAM: 16GB
 • Αποθηκευτικός Χώρος: 1TB
 • Χρώμα: Space Grey
 • Πληκτρολόγιο: Ελληνο-Αγγλικό
 • Κωδικός: ISQ-4541
Product Apple MacBook Air 15.3" / M3 / 8-Core CPU / 10-Core GPU / 16GB RAM / 1TB SSD / Space Grey / GR - BTO base image
Χαρακτηριστικά
 • Επεξεργαστής: Apple M3 (8‑core CPU, 10‑core GPU, 16‑core Neural Engine, 8-24GB RAM at 100GB/s)
 • Κάρτα Γραφικών: Apple 10-Core GPU
 • Μνήμη RAM: 16GB
 • Αποθηκευτικός Χώρος: 1TB
 • Χρώμα: Silver
 • Πληκτρολόγιο: Ελληνο-Αγγλικό
 • Κωδικός: ISQ-4551
Product Apple MacBook Air 15.3" / M3 / 8-Core CPU / 10-Core GPU / 16GB RAM / 1TB SSD / Silver / GR - BTO base image
Χαρακτηριστικά
 • Επεξεργαστής: Apple M3 (8‑core CPU, 10‑core GPU, 16‑core Neural Engine, 8-24GB RAM at 100GB/s)
 • Κάρτα Γραφικών: Apple 10-Core GPU
 • Μνήμη RAM: 24GB
 • Αποθηκευτικός Χώρος: 512GB
 • Χρώμα: Silver
 • Πληκτρολόγιο: Αγγλικό (Διεθνές)
 • Κωδικός: ISQ-4688
Product Apple MacBook Air 15.3" / M3 / 8-Core CPU / 10-Core GPU / 24GB RAM / 512GB SSD / Silver / IE - BTO base image
ΝΕΟ
Χαρακτηριστικά
 • Επεξεργαστής: Apple M3 (8‑core CPU, 10‑core GPU, 16‑core Neural Engine, 8-24GB RAM at 100GB/s)
 • Κάρτα Γραφικών: Apple 10-Core GPU
 • Μνήμη RAM: 24GB
 • Αποθηκευτικός Χώρος: 1TB
 • Χρώμα: Midnight
 • Πληκτρολόγιο: Αγγλικό (Διεθνές)
 • Κωδικός: ISQ-4573
Product Apple MacBook Air 15.3" M3 / 8-Core CPU / 10-Core GPU / 24GB RAM / 1TB SSD / Midnight / IE - BTO base image
ΝΕΟ
Χαρακτηριστικά
 • Επεξεργαστής: Apple M3 (8‑core CPU, 10‑core GPU, 16‑core Neural Engine, 8-24GB RAM at 100GB/s)
 • Κάρτα Γραφικών: Apple 10-Core GPU
 • Μνήμη RAM: 24GB
 • Αποθηκευτικός Χώρος: 1TB
 • Χρώμα: Midnight
 • Πληκτρολόγιο: Ελληνο-Αγγλικό
 • Κωδικός: ISQ-4543
Product Apple MacBook Air 15.3" / M3 / 8-Core CPU / 10-Core GPU / 24GB RAM / 1TB SSD / Midnight / GR - BTO base image
Χαρακτηριστικά
 • Επεξεργαστής: Apple M3 (8‑core CPU, 10‑core GPU, 16‑core Neural Engine, 8-24GB RAM at 100GB/s)
 • Κάρτα Γραφικών: Apple 10-Core GPU
 • Μνήμη RAM: 24GB
 • Αποθηκευτικός Χώρος: 1TB
 • Χρώμα: Space Grey
 • Πληκτρολόγιο: Ελληνο-Αγγλικό
 • Κωδικός: ISQ-4544
Product Apple MacBook Air 15.3" / M3 / 8-Core CPU / 10-Core GPU / 24GB RAM / 1TB SSD / Space Grey / GR - BTO base image
Χαρακτηριστικά
 • Επεξεργαστής: Apple M3 (8‑core CPU, 10‑core GPU, 16‑core Neural Engine, 8-24GB RAM at 100GB/s)
 • Κάρτα Γραφικών: Apple 10-Core GPU
 • Μνήμη RAM: 16GB
 • Αποθηκευτικός Χώρος: 2TB
 • Χρώμα: Midnight
 • Πληκτρολόγιο: Ελληνο-Αγγλικό
 • Κωδικός: ISQ-4560
Product Apple MacBook Air 15.3" / M3 / 8-Core CPU / 10-Core GPU / 16GB RAM / 2TB SSD / Midnight / GR - BTO base image
Χαρακτηριστικά
 • Επεξεργαστής: Apple M3 (8‑core CPU, 8‑core GPU, 16‑core Neural Engine, 8-24GB RAM at 100GB/s)
 • Κάρτα Γραφικών: Apple 8-Core GPU
 • Μνήμη RAM: 8GB
 • Αποθηκευτικός Χώρος: 256GB
 • Χρώμα: Midnight
 • Πληκτρολόγιο: Αγγλικό (Διεθνές)
 • Κωδικός: ISQ-4691
Product Apple MacBook Air 13.6" / M3 / 8-Core CPU / 8-Core GPU / 8GB RAM / 256GB SSD / Midnight / IE - BTO base image
ΝΕΟ
Χαρακτηριστικά
 • Επεξεργαστής: Apple M3 (8‑core CPU, 8‑core GPU, 16‑core Neural Engine, 8-24GB RAM at 100GB/s)
 • Κάρτα Γραφικών: Apple 8-Core GPU
 • Μνήμη RAM: 8GB
 • Αποθηκευτικός Χώρος: 256GB
 • Χρώμα: Space Grey
 • Πληκτρολόγιο: Αγγλικό (Διεθνές)
 • Κωδικός: ISQ-4692
Product Apple MacBook Air 13.6" / M3 / 8-Core CPU / 8-Core GPU / 8GB RAM / 256GB SSD / Space Grey / IE - BTO base image
ΝΕΟ
Χαρακτηριστικά
 • Επεξεργαστής: Apple M3 (8‑core CPU, 10‑core GPU, 16‑core Neural Engine, 8-24GB RAM at 100GB/s)
 • Κάρτα Γραφικών: Apple 10-Core GPU
 • Μνήμη RAM: 16GB
 • Αποθηκευτικός Χώρος: 256GB
 • Χρώμα: Midnight
 • Πληκτρολόγιο: Ελληνο-Αγγλικό
 • Κωδικός: ISQ-4532
Product Apple MacBook Air 13.6" / M3 / 8-Core CPU / 10-Core GPU / 16GB RAM / 256GB SSD / Midnight / GR - BTO base image
Χαρακτηριστικά
 • Επεξεργαστής: Apple M3 (8‑core CPU, 10‑core GPU, 16‑core Neural Engine, 8-24GB RAM at 100GB/s)
 • Κάρτα Γραφικών: Apple 10-Core GPU
 • Μνήμη RAM: 16GB
 • Αποθηκευτικός Χώρος: 256GB
 • Χρώμα: Space Grey
 • Πληκτρολόγιο: Ελληνο-Αγγλικό
 • Κωδικός: ISQ-4531
Product Apple MacBook Air 13.6" / M3 / 8-Core CPU / 10-Core GPU / 16GB RAM / 256GB SSD / Space Grey / GR - BTO base image
Χαρακτηριστικά
 • Επεξεργαστής: Apple M3 (8‑core CPU, 10‑core GPU, 16‑core Neural Engine, 8-24GB RAM at 100GB/s)
 • Κάρτα Γραφικών: Apple 10-Core GPU
 • Μνήμη RAM: 16GB
 • Αποθηκευτικός Χώρος: 512GB
 • Χρώμα: Midnight
 • Πληκτρολόγιο: Αγγλικό (Διεθνές)
 • Κωδικός: ISQ-4563
Product Apple MacBook Air 13.6" / M3 / 8-Core CPU / 10-Core GPU / 16GB RAM / 512GB SSD / Midnight / IE - BTO base image
Χαρακτηριστικά
 • Επεξεργαστής: Apple M3 (8‑core CPU, 10‑core GPU, 16‑core Neural Engine, 8-24GB RAM at 100GB/s)
 • Κάρτα Γραφικών: Apple 10-Core GPU
 • Μνήμη RAM: 16GB
 • Αποθηκευτικός Χώρος: 512GB
 • Χρώμα: Space Grey
 • Πληκτρολόγιο: Αγγλικό (Διεθνές)
 • Κωδικός: ISQ-4562
Product Apple MacBook Air 13.6" / M3 / 8-Core CPU / 10-Core GPU / 16GB RAM / 512GB SSD / Space Grey / IE - BTO base image
Χαρακτηριστικά
 • Επεξεργαστής: Apple M3 (8‑core CPU, 10‑core GPU, 16‑core Neural Engine, 8-24GB RAM at 100GB/s)
 • Κάρτα Γραφικών: Apple 10-Core GPU
 • Μνήμη RAM: 16GB
 • Αποθηκευτικός Χώρος: 512GB
 • Χρώμα: Midnight
 • Πληκτρολόγιο: Ελληνο-Αγγλικό
 • Κωδικός: ISQ-4534
Product Apple MacBook Air 13.6" / M3 / 8-Core CPU / 10-Core GPU / 16GB RAM / 512GB SSD / Midnight / GR - BTO base image
Χαρακτηριστικά
 • Επεξεργαστής: Apple M3 (8‑core CPU, 10‑core GPU, 16‑core Neural Engine, 8-24GB RAM at 100GB/s)
 • Κάρτα Γραφικών: Apple 10-Core GPU
 • Μνήμη RAM: 16GB
 • Αποθηκευτικός Χώρος: 512GB
 • Χρώμα: Space Grey
 • Πληκτρολόγιο: Ελληνο-Αγγλικό
 • Κωδικός: ISQ-4533
Product Apple MacBook Air 13.6" / M3 / 8-Core CPU / 10-Core GPU / 16GB RAM / 512GB SSD / Space Grey / GR - BTO base image
Χαρακτηριστικά
 • Επεξεργαστής: Apple M3 (8‑core CPU, 10‑core GPU, 16‑core Neural Engine, 8-24GB RAM at 100GB/s)
 • Κάρτα Γραφικών: Apple 10-Core GPU
 • Μνήμη RAM: 24GB
 • Αποθηκευτικός Χώρος: 1TB
 • Χρώμα: Midnight
 • Πληκτρολόγιο: Ελληνο-Αγγλικό
 • Κωδικός: ISQ-4536
Product Apple MacBook Air 13.6" / M3 / 8-Core CPU / 10-Core GPU / 24GB RAM / 1TB SSD / Midnight / GR - BTO base image
Χαρακτηριστικά
 • Επεξεργαστής: Apple M3 (8‑core CPU, 10‑core GPU, 16‑core Neural Engine, 8-24GB RAM at 100GB/s)
 • Κάρτα Γραφικών: Apple 10-Core GPU
 • Μνήμη RAM: 24GB
 • Αποθηκευτικός Χώρος: 1TB
 • Χρώμα: Midnight
 • Πληκτρολόγιο: Αγγλικό (Διεθνές)
 • Κωδικός: ISQ-4548
Product Apple MacBook Air 13.6" / M3 / 8-Core CPU / 10-Core GPU / 24GB RAM / 1TB SSD / Midnight / IE - BTO base image
Χαρακτηριστικά
 • Επεξεργαστής: Apple M3 (8‑core CPU, 10‑core GPU, 16‑core Neural Engine, 8-24GB RAM at 100GB/s)
 • Κάρτα Γραφικών: Apple 10-Core GPU
 • Μνήμη RAM: 24GB
 • Αποθηκευτικός Χώρος: 1TB
 • Χρώμα: Space Grey
 • Πληκτρολόγιο: Ελληνο-Αγγλικό
 • Κωδικός: ISQ-4535
Product Apple MacBook Air 13.6" / M3 / 8-Core CPU / 10-Core GPU / 24GB RAM / 1TB SSD / Space Grey / GR - BTO base image
Χαρακτηριστικά
 • Επεξεργαστής: Apple M3 Pro (12‑core CPU, 18‑core GPU, 16‑core Neural Engine, 18-36GB RAM at 150GB/s)
 • Κάρτα Γραφικών: Apple 18-Core GPU
 • Μνήμη RAM: 18GB
 • Αποθηκευτικός Χώρος: 512GB
 • Χρώμα: Space Black
 • Πληκτρολόγιο: Αγγλικό (Διεθνές)
 • Κωδικός: ISQ-4344
Product Apple MacBook Pro 16" M3 Pro / 12-Core CPU / 18-Core GPU / 18GB RAM / 512GB SSD / Space Black / IE-BTO base image
Χαρακτηριστικά
 • Επεξεργαστής: Apple M3 Pro (12‑core CPU, 18‑core GPU, 16‑core Neural Engine, 18-36GB RAM at 150GB/s)
 • Κάρτα Γραφικών: Apple 18-Core GPU
 • Μνήμη RAM: 18GB
 • Αποθηκευτικός Χώρος: 512GB
 • Χρώμα: Silver
 • Πληκτρολόγιο: Αγγλικό (Διεθνές)
 • Κωδικός: ISQ-4345
Product Apple MacBook Pro 16" M3 Pro / 12-Core CPU / 18-Core GPU / 18GB RAM / 512GB SSD / Silver / IE-BTO base image
Χαρακτηριστικά
 • Επεξεργαστής: Apple M3 Pro (12‑core CPU, 18‑core GPU, 16‑core Neural Engine, 18-36GB RAM at 150GB/s)
 • Κάρτα Γραφικών: Apple 18-Core GPU
 • Μνήμη RAM: 36GB
 • Αποθηκευτικός Χώρος: 512GB
 • Χρώμα: Space Black
 • Πληκτρολόγιο: Αγγλικό (Διεθνές)
 • Κωδικός: ISQ-4346
Product Apple MacBook Pro 16" M3 Pro / 12-Core CPU / 18-Core GPU / 36GB RAM / 512GB SSD / Space Black / IE-BTO base image
Χαρακτηριστικά
 • Επεξεργαστής: Apple M3 Pro (12‑core CPU, 18‑core GPU, 16‑core Neural Engine, 18-36GB RAM at 150GB/s)
 • Κάρτα Γραφικών: Apple 18-Core GPU
 • Μνήμη RAM: 36GB
 • Αποθηκευτικός Χώρος: 512GB
 • Χρώμα: Space Black
 • Πληκτρολόγιο: US
 • Κωδικός: ISQ-4702
Product Apple MacBook Pro 16" M3 Pro / 12-Core CPU / 18-Core GPU / 36GB RAM / 512GB SSD / Space Black / US - BTO base image
ΝΕΟ