Έτοιμα Mac Built-To-Order

197 Products
Characteristics
 • RAM Memory: 16GB unified memory
 • Storage: 256GB SSD
 • Processor: 8-Core CPU, 16-Core Neural Engine
 • Graphics Card: 10-Core GPU
 • Color: Silver
 • Password: ISQ-4015
Product Mac mini Apple M2 Chip / 8-Core CPU / 10-Core GPU / 16GB / 256GB - BTO base image
Characteristics
 • RAM Memory: 8GB unified memory
 • Storage: 512GB SSD
 • Processor: Apple M1 chip 8-πύρηνη CPU με 4 πυρήνες επιδό­σεων και 4 πυρήνες αποδοτικότητας
 • Graphics Card: 7-Core GPU
 • Color: Space Grey
 • Keyboard: English (ISO layout)
 • Password: ISQ-3263
Product MacBook Air 13" M1 Chip / 8-Core CPU / 7-Core GPU / 8GB / 256GB / Space Grey - IE - BTO base image
Characteristics
 • Keyboard: English (ISO layout)
 • Password: ISQ-3268
Product Apple MacBook Air 13" M1 / 8-Core CPU / 7-Core GPU / 8GB / 256GB / Gold / IE - BTO base image
Characteristics
 • RAM Memory: 8GB unified memory
 • Storage: 256GB SSD
 • Processor: Apple M1 chip 8-πύρηνη CPU με 4 πυρήνες επιδό­σεων και 4 πυρήνες αποδοτικότητας
 • Graphics Card: 7-Core GPU
 • Keyboard: English (ISO layout)
 • Password: ISQ-3267
Product MacBook Air 13" M1 Chip / 8-Core CPU / 7-Core GPU / 8GB / 256GB / Silver / IE - BTO base image
Characteristics
 • RAM Memory: 8GB unified memory
 • Storage: 1TB SSD
 • Processor: 8-Core CPU, 16-Core Neural Engine
 • Graphics Card: 10-Core GPU
 • Color: Silver
 • Password: ISQ-4068
Product Mac mini Apple M2 Chip / 8-Core CPU / 10-Core GPU / 8GB / 1TB - BTO base image
Characteristics
 • RAM Memory: 24GB unified memory
 • Storage: 256GB SSD
 • Processor: 8-Core CPU, 16-Core Neural Engine
 • Graphics Card: 10-Core GPU
 • Color: Silver
 • Password: ISQ-4031
Product Mac mini Apple M2 Chip / 8-Core CPU / 10-Core GPU / 24GB / 256GB - BTO base image
Characteristics
 • RAM Memory: 16GB unified memory
 • Storage: 512GB SSD
 • Processor: 8-Core CPU, 16-Core Neural Engine
 • Graphics Card: 10-Core GPU
 • Color: Silver
 • Password: ISQ-4014
Product Mac mini Apple M2 Chip / 8-Core CPU / 10-Core GPU / 16GB / 512GB - BTO base image
Characteristics
 • RAM Memory: 16GB unified memory
 • Storage: 256GB SSD
 • Processor: Apple M1 chip 8-πύρηνη CPU με 4 πυρήνες επιδό­σεων και 4 πυρήνες αποδοτικότητας
 • Graphics Card: 7-Core GPU
 • Color: Space Grey
 • Keyboard: Greek (ISO layout)
 • Password: ISQ-3243
Product MacBook Air 13" Apple M1 chip / 8-core CPU / 7-core GPU / 16GB / 256GB / Space Grey - BTO base image
Characteristics
 • RAM Memory: 16GB unified memory
 • Storage: 256GB SSD
 • Processor: Apple M1 chip 8-πύρηνη CPU με 4 πυρήνες επιδό­σεων και 4 πυρήνες αποδοτικότητας
 • Graphics Card: 7-core GPU
 • Color: Silver
 • Keyboard: English (ISO layout)
 • Password: ISQ-3276
Product MacBook Air 13" Apple M1 chip / 7-core GPU / 16GB / 256GB / Silver / IE - BTO base image
Characteristics
 • RAM Memory: 16GB unified memory
 • Storage: 256GB SSD
 • Processor: Apple M1 chip 8-πύρηνη CPU με 4 πυρήνες επιδό­σεων και 4 πυρήνες αποδοτικότητας
 • Graphics Card: 7-Core GPU
 • Color: Gold
 • Keyboard: English (ISO layout)
 • Password: ISQ-3242
Product MacBook Air 13" Apple M1 chip / 8-core CPU / 7-core GPU / 16GB / 256GB / Gold / IE - BTO base image
Characteristics
 • RAM Memory: 16GB unified memory
 • Storage: 256GB SSD
 • Processor: Apple M1 chip 8-πύρηνη CPU με 4 πυρήνες επιδό­σεων και 4 πυρήνες αποδοτικότητας
 • Graphics Card: 7-core GPU
 • Color: Space Grey
 • Keyboard: English (ISO layout)
 • Password: ISQ-3275
Product MacBook Air 13" Apple M1 chip / 16GB / 256GB / Space Grey / IE - BTO base image
Characteristics
 • RAM Memory: 8GB unified memory
 • Storage: 512GB SSD
 • Processor: Apple M1 chip 8-πύρηνη CPU με 4 πυρήνες επιδό­σεων και 4 πυρήνες αποδοτικότητας
 • Graphics Card: 7-Core GPU
 • Color: Space Grey
 • Keyboard: Greek (ISO layout)
 • Password: ISQ-3788
Product MacBook Air 13" Apple M1 chip / 8-core CPU / 7-core GPU / 8GB / 512GB / Space Grey / GR - BTO base image
Characteristics
 • RAM Memory: 8GB unified memory
 • Storage: 512GB SSD
 • Processor: Apple M1 chip 8-πύρηνη CPU με 4 πυρήνες επιδό­σεων και 4 πυρήνες αποδοτικότητας
 • Graphics Card: 7-Core GPU
 • Color: Gold
 • Keyboard: Greek (ISO layout)
 • Password: ISQ-3790
Product MacBook Air 13" Apple M1 chip / 8-core CPU / 7-core GPU / 8GB / 512GB / Gold / GR - BTO base image
Characteristics
 • RAM Memory: 16GB unified memory
 • Storage: 256GB SSD
 • Processor: Apple M1 chip 8-πύρηνη CPU με 4 πυρήνες επιδό­σεων και 4 πυρήνες αποδοτικότητας
 • Graphics Card: 7-Core GPU
 • Color: Silver
 • Keyboard: Greek (ISO layout)
 • Password: ISQ-3241
Product MacBook Air 13" Apple M1 chip / 8-core CPU / 7-core GPU / 16GB / 256GB / Silver - BTO base image
Characteristics
 • RAM Memory: 16GB unified memory
 • Storage: 256GB SSD
 • Processor: Apple M1 chip 8-πύρηνη CPU με 4 πυρήνες επιδό­σεων και 4 πυρήνες αποδοτικότητας
 • Graphics Card: 7-Core GPU
 • Color: Gold
 • Keyboard: Greek (ISO layout)
 • Password: ISQ-3249
Product MacBook Air 13" Apple M1 chip / 8-core CPU / 7-core GPU / 16GB / 256GB / Gold - BTO base image
Characteristics
 • RAM Memory: 8GB unified memory
 • Storage: 256GB SSD storage
 • Processor: Apple M2 chip 8-πύρηνη CPU με 4 πυρήνες επιδόσεων και 4 πυρήνες αποδοτικότητας
 • Graphics Card: 8-Core GPU
 • Color: Space Grey
 • Keyboard: English (ISO layout)
 • Password: ISQ-3811
Product MacBook Air 13.6" Apple M2 Chip / 8-Core CPU / 8-Core GPU / 8GB / 256GB / Space Grey / IE - BTO base image
Characteristics
 • RAM Memory: 8GB unified memory
 • Storage: 256GB SSD storage
 • Processor: Apple M2 chip 8-πύρηνη CPU με 4 πυρήνες επιδόσεων και 4 πυρήνες αποδοτικότητας
 • Graphics Card: 8-Core GPU
 • Color: Midnight
 • Keyboard: English (ISO layout)
 • Password: ISQ-3813
Product MacBook Air 13.6" Apple M2 Chip / 8-Core CPU / 8-Core GPU / 8GB / 256GB / Midnight / IE - BTO base image
Characteristics
 • RAM Memory: 8GB unified memory
 • Storage: 256GB SSD storage
 • Processor: Apple M2 chip 8-πύρηνη CPU με 4 πυρήνες επιδόσεων και 4 πυρήνες αποδοτικότητας
 • Graphics Card: 8-Core GPU
 • Color: Starlight
 • Keyboard: Greek (ISO layout)
 • Password: ISQ-3735
Product MacBook Air 13.6" Apple M2 Chip / 8-Core CPU / 8-Core GPU / 8GB / 256GB / Starlight / 67W / GR - BTO base image
Characteristics
 • RAM Memory: 24GB unified memory
 • Storage: 512GB SSD
 • Processor: 8-Core CPU, 16-Core Neural Engine
 • Graphics Card: 10-Core GPU
 • Color: Silver
 • Password: ISQ-4043
Product Mac mini Apple M2 Chip / 8-Core CPU / 10-Core GPU / 24GB / 512GB - BTO base image
Characteristics
 • RAM Memory: 16GB unified memory
 • Storage: 1TB SSD
 • Processor: 8-Core CPU, 16-Core Neural Engine
 • Graphics Card: 10-Core GPU
 • Color: Silver
 • Password: ISQ-4016
Product Mac mini Apple M2 Chip / 8-Core CPU / 10-Core GPU / 16GB / 1TB - BTO base image
Characteristics
 • RAM Memory: 8GB unified memory
 • Storage: 1TB SSD
 • Processor: Apple M1 chip 8-πύρηνη CPU με 4 πυρήνες επιδό­σεων και 4 πυρήνες αποδοτικότητας
 • Graphics Card: 7-Core GPU
 • Color: Silver
 • Keyboard: Greek (ISO layout)
 • Password: ISQ-3792
Product MacBook Air 13" Apple M1 chip / 8-core CPU / 7-core GPU / 8GB / 1TB / Silver / GR - BTO base image
Characteristics
 • RAM Memory: 8GB unified memory
 • Storage: 1TB SSD
 • Processor: Apple M1 chip 8-πύρηνη CPU με 4 πυρήνες επιδό­σεων και 4 πυρήνες αποδοτικότητας
 • Graphics Card: 7-Core GPU
 • Color: Space Grey
 • Keyboard: Greek (ISO layout)
 • Password: ISQ-3791
Product MacBook Air 13" Apple M1 chip / 8-core CPU / 7-core GPU / 8GB / 1TB / Space Grey / GR - BTO base image
Characteristics
 • RAM Memory: 8GB unified memory
 • Storage: 1TB SSD
 • Processor: Apple M1 chip 8-πύρηνη CPU με 4 πυρήνες επιδό­σεων και 4 πυρήνες αποδοτικότητας
 • Graphics Card: 7-Core GPU
 • Color: Gold
 • Keyboard: Greek (ISO layout)
 • Password: ISQ-3793
Product MacBook Air 13" Apple M1 chip / 8-core CPU / 7-core GPU / 8GB / 1TB / Gold / GR - BTO base image
Characteristics
 • RAM Memory: 8GB unified memory
 • Storage: 512GB SSD
 • Processor: Apple M1 chip 8-πύρηνη CPU με 4 πυρήνες επιδό­σεων και 4 πυρήνες αποδοτικότητας
 • Graphics Card: 7-Core GPU
 • Color: Silver
 • Keyboard: Greek (ISO layout)
 • Password: ISQ-3801
Product MacBook Air 13" Apple M1 chip / 8-core CPU / 7-core GPU / 16GB / 512GB / Silver / GR - BTO base image
Characteristics
 • RAM Memory: 8GB unified memory
 • Storage: 512GB SSD
 • Processor: Apple M1 chip 8-πύρηνη CPU με 4 πυρήνες επιδό­σεων και 4 πυρήνες αποδοτικότητας
 • Graphics Card: 7-Core GPU
 • Color: Gold
 • Keyboard: Greek (ISO layout)
 • Password: ISQ-3802
Product MacBook Air 13" Apple M1 chip / 8-core CPU / 7-core GPU / 16GB / 512GB / Gold / GR - BTO base image
Characteristics
 • RAM Memory: 16GB unified memory
 • Storage: 512GB SSD
 • Processor: Apple M1 chip 8-πύρηνη CPU με 4 πυρήνες επιδό­σεων και 4 πυρήνες αποδοτικότητας
 • Graphics Card: 7-Core GPU
 • Color: Space Grey
 • Keyboard: Greek (ISO layout)
 • Password: ISQ-3797
Product MacBook Air 13" Apple M1 chip / 8-core CPU / 7-core GPU / 16GB / 512GB / Space Grey / GR - BTO base image
Characteristics
 • RAM Memory: 16GB unified memory
 • Storage: 512GB SSD
 • Processor: Apple M1 chip 8-πύρηνη CPU με 4 πυρήνες επιδό­σεων και 4 πυρήνες αποδοτικότητας
 • Graphics Card: 7-Core GPU
 • Color: Space Grey
 • Keyboard: English (ISO layout)
 • Password: ISQ-3798
Product MacBook Air 13" Apple M1 chip / 8-core CPU / 7-core GPU / 16GB / 512GB / Space Grey / IE - BTO base image
Characteristics
 • RAM Memory: 24GB unified memory
 • Storage: 512GB SSD
 • Processor: 8-Core CPU, 16-Core Neural Engine
 • Graphics Card: 10-Core GPU
 • Color: Silver
 • Password: ISQ-4078
Product Apple Mac mini M2 / 8-Core CPU / 10-Core GPU / 24GB RAM / 512GB SSD / 10 Gigabit Ethernet - BTO base image
Characteristics
 • RAM Memory: 8GB unified memory
 • Storage: 256GB SSD
 • Processor: Apple M1 chip with 8‑core CPU, 16-core Neural Engine
 • Graphics Card: 7-core GPU
 • Color: Blue
 • Keyboard: English (ISO layout)
 • Password: ISQ-3430
Product iMac 24" Retina 4.5K Apple M1 Chip / 7-Core GPU / 8GB / 256GB / Blue / IE - BTO base image
Characteristics
 • RAM Memory: 8GB unified memory
 • Storage: 256GB SSD
 • Processor: Apple M1 chip with 8‑core CPU, 16-core Neural Engine
 • Graphics Card: 7-core GPU
 • Color: Silver
 • Keyboard: English (ISO layout)
 • Password: ISQ-3429
Product iMac 24" Retina 4.5K Apple M1 Chip / 7-Core GPU / 8GB / 256GB / Silver / IE - BTO base image