Την Δευτέρα 6/2 η iSystem θα παραμείνει κλειστή, λόγω έκτακτων καιρικών συνθηκών.

Εγγύηση προϊόντων

Η εγγύηση των προϊόντων ορίζεται ως προς την διάρκεια και τους όρους της, από τον εκάστοτε κατασκευαστή των προϊόντων.