Την Δευτέρα 6/2 η iSystem θα παραμείνει κλειστή, λόγω έκτακτων καιρικών συνθηκών.

Mac

177 Products
Characteristics
 • Color: Silver
 • RAM Memory: 8GB unified memory
 • Storage: 256GB SSD
 • Processor: 8-Core CPU, 16-Core Neural Engine
 • Graphics Card: 10-Core GPU
 • Password: ISQ-4011
Product Mac mini Apple M2 Chip / 8-Core CPU / 10-Core GPU / 8GB / 256GB base image
NEW
Characteristics
 • Color: Silver
 • RAM Memory: 8GB unified memory
 • Storage: 256GB SSD
 • Processor: 8-Core CPU, 16-Core Neural Engine
 • Graphics Card: 8-core GPU
 • Password: ISQ-3216
Product Mac mini Apple M1 Chip / 8-Core CPU / 8-Core GPU / 8GB / 256GB (MGNR3GR/A) base image
-23%
Characteristics
 • Color: Silver
 • RAM Memory: 8GB unified memory
 • Storage: 512GB SSD
 • Processor: 8-Core CPU, 16-Core Neural Engine
 • Graphics Card: 10-Core GPU
 • Password: ISQ-4012
Product Mac mini Apple M2 Chip / 8-Core CPU / 10-Core GPU / 8GB / 512GB base image
NEW
Characteristics
 • Color: Silver
 • RAM Memory: 8GB unified memory
 • Storage: 512GB SSD
 • Processor: 8-Core CPU, 16-Core Neural Engine
 • Graphics Card: 8-core GPU
 • Password: ISQ-3217
Product Mac mini Apple M1 Chip / 8-Core CPU / 8-Core GPU / 8GB / 512GB (MGNT3GR/A) base image
-17%
Characteristics
 • Color: Space Grey
 • RAM Memory: 8GB unified memory
 • Storage: 256GB SSD
 • Processor: Apple M1 chip 8-πύρηνη CPU με 4 πυρήνες επιδό­σεων και 4 πυρήνες αποδοτικότητας
 • Graphics Card: 7-core GPU
 • Keyboard: Ελληνοαγλλικό
 • Password: ISQ-3218
Product MacBook Air 13" Apple M1 chip / 8GB / 256GB / Space Grey (MGN63GR/A) base image
Characteristics
 • Color: Silver
 • RAM Memory: 8GB unified memory
 • Storage: 256GB SSD
 • Processor: Apple M1 chip 8-πύρηνη CPU με 4 πυρήνες επιδό­σεων και 4 πυρήνες αποδοτικότητας
 • Graphics Card: 7-Core GPU
 • Keyboard: Ελληνοαγλλικό
 • Password: ISQ-3219
Product MacBook Air 13" Apple M1 chip / 8-core CPU / 7-core GPU / 8GB / 256GB / Silver (MGN93GR/A) base image
Characteristics
 • Color: Gold
 • RAM Memory: 8GB unified memory
 • Storage: 256GB SSD
 • Processor: Apple M1 chip 8-πύρηνη CPU με 4 πυρήνες επιδό­σεων και 4 πυρήνες αποδοτικότητας
 • Graphics Card: 7-Core GPU
 • Keyboard: Ελληνοαγλλικό
 • Password: ISQ-3220
Product MacBook Air 13" Apple M1 chip / 8-core CPU / 7-core GPU / 8GB / 256GB / Gold (MGND3GR/A) base image
Characteristics
 • Color: Space Grey
 • RAM Memory: 16GB unified memory
 • Storage: 256GB SSD
 • Processor: Apple M1 chip 8-πύρηνη CPU με 4 πυρήνες επιδό­σεων και 4 πυρήνες αποδοτικότητας
 • Graphics Card: 7-Core GPU
 • Keyboard: Ελληνοαγλλικό
 • Password: ISQ-3243
Product MacBook Air 13" Apple M1 chip / 8-core CPU / 7-core GPU / 16GB / 256GB / Space Grey - BTO base image
Characteristics
 • Color: Starlight
 • RAM Memory: 8GB unified memory
 • Storage: 256GB SSD storage
 • Processor: Apple M2 chip 8-πύρηνη CPU με 4 πυρήνες επιδόσεων και 4 πυρήνες αποδοτικότητας
 • Graphics Card: 8-Core GPU
 • Keyboard: Ελληνοαγλλικό
 • Password: ISQ-3723
Product MacBook Air 13.6" Apple M2 Chip / 8-Core CPU / 8-Core GPU / 8GB / 256GB / Starlight - GR base image
Characteristics
 • Color: Space Grey
 • RAM Memory: 8GB unified memory
 • Storage: 256GB SSD storage
 • Processor: Apple M2 chip 8-πύρηνη CPU με 4 πυρήνες επιδόσεων και 4 πυρήνες αποδοτικότητας
 • Graphics Card: 8-Core GPU
 • Keyboard: Ελληνοαγλλικό
 • Password: ISQ-3721
Product MacBook Air 13.6" Apple M2 Chip / 8-Core CPU / 8-Core GPU / 8GB / 256GB / Space Grey - GR base image
Characteristics
 • Color: Silver
 • RAM Memory: 8GB unified memory
 • Storage: 256GB SSD storage
 • Processor: Apple M2 chip 8-πύρηνη CPU με 4 πυρήνες επιδόσεων και 4 πυρήνες αποδοτικότητας
 • Graphics Card: 8-Core GPU
 • Keyboard: Ελληνοαγλλικό
 • Password: ISQ-3722
Product MacBook Air 13.6" Apple M2 Chip / 8-Core CPU / 8-Core GPU / 8GB / 256GB / Silver - GR base image
Characteristics
 • Color: Midnight
 • RAM Memory: 8GB unified memory
 • Storage: 256GB SSD storage
 • Processor: Apple M2 chip 8-πύρηνη CPU με 4 πυρήνες επιδόσεων και 4 πυρήνες αποδοτικότητας
 • Graphics Card: 8-Core GPU
 • Keyboard: Ελληνοαγλλικό
 • Password: ISQ-3724
Product MacBook Air 13.6" Apple M2 Chip / 8-Core CPU / 8-Core GPU / 8GB / 256GB / Midnight - GR base image
HOT
Characteristics
 • Color: Midnight
 • RAM Memory: 8GB unified memory
 • Storage: 256GB SSD storage
 • Processor: Apple M2 chip 8-πύρηνη CPU με 4 πυρήνες επιδόσεων και 4 πυρήνες αποδοτικότητας
 • Graphics Card: 8-Core GPU
 • Keyboard: Αγγλικό
 • Password: ISQ-3813
Product MacBook Air 13.6" Apple M2 Chip / 8-Core CPU / 8-Core GPU / 8GB / 256GB / Midnight / IE - BTO base image
Characteristics
 • Color: Starlight
 • RAM Memory: 8GB unified memory
 • Storage: 256GB SSD storage
 • Processor: Apple M2 chip 8-πύρηνη CPU με 4 πυρήνες επιδόσεων και 4 πυρήνες αποδοτικότητας
 • Graphics Card: 8-Core GPU
 • Keyboard: Ελληνοαγλλικό
 • Password: ISQ-3735
Product MacBook Air 13.6" Apple M2 Chip / 8-Core CPU / 8-Core GPU / 8GB / 256GB / Starlight / 67W / GR - BTO base image
Characteristics
 • Color: Silver
 • RAM Memory: 8GB unified memory
 • Storage: 256GB SSD storage
 • Processor: Apple M2 chip 8-πύρηνη CPU με 4 πυρήνες επιδόσεων και 4 πυρήνες αποδοτικότητας
 • Graphics Card: 8-Core GPU
 • Keyboard: Ελληνοαγλλικό
 • Password: ISQ-3742
Product MacBook Air 13.6" Apple M2 Chip / 8-Core CPU / 8-Core GPU / 8GB / 256GB / Silver / 35W Dual / GR - BTO base image
Characteristics
 • Color: Starlight
 • RAM Memory: 8GB unified memory
 • Storage: 256GB SSD storage
 • Processor: Apple M2 chip 8-πύρηνη CPU με 4 πυρήνες επιδόσεων και 4 πυρήνες αποδοτικότητας
 • Graphics Card: 8-Core GPU
 • Keyboard: Ελληνοαγλλικό
 • Password: ISQ-3743
Product MacBook Air 13.6" Apple M2 Chip / 8-Core CPU / 8-Core GPU / 8GB / 256GB / Starlight / 35W Dual / GR - BTO base image
Characteristics
 • Color: Midnight
 • RAM Memory: 8GB unified memory
 • Storage: 256GB SSD storage
 • Processor: Apple M2 chip 8-πύρηνη CPU με 4 πυρήνες επιδόσεων και 4 πυρήνες αποδοτικότητας
 • Graphics Card: 8-Core GPU
 • Keyboard: Ελληνοαγλλικό
 • Password: ISQ-3736
Product MacBook Air 13.6" Apple M2 Chip / 8-Core CPU / 8-Core GPU / 8GB / 256GB / Midnight / 67W / GR - BTO base image
Characteristics
 • Color: Space Grey
 • RAM Memory: 8GB unified memory
 • Storage: 256GB SSD storage
 • Processor: Apple M2 chip 8-πύρηνη CPU με 4 πυρήνες επιδόσεων και 4 πυρήνες αποδοτικότητας
 • Graphics Card: 8-Core GPU
 • Keyboard: Ελληνοαγλλικό
 • Password: ISQ-3741
Product MacBook Air 13.6" Apple M2 Chip / 8-Core CPU / 8-Core GPU / 8GB / 256GB / Space Grey / 35W Dual / GR - BTO base image
Characteristics
 • Color: Midnight
 • RAM Memory: 8GB unified memory
 • Storage: 256GB SSD storage
 • Processor: Apple M2 chip 8-πύρηνη CPU με 4 πυρήνες επιδόσεων και 4 πυρήνες αποδοτικότητας
 • Graphics Card: 8-Core GPU
 • Keyboard: Ελληνοαγλλικό
 • Password: ISQ-3744
Product MacBook Air 13.6" Apple M2 Chip / 8-Core CPU / 8-Core GPU / 8GB / 256GB / Midnight / 35W Dual / GR - BTO base image
Characteristics
 • Color: Blue
 • RAM Memory: 8GB unified memory
 • Storage: 256GB SSD
 • Processor: Apple M1 chip with 8‑core CPU, 16-core Neural Engine
 • Graphics Card: 7-core GPU
 • Keyboard: Ελληνοαγλλικό
 • Password: ISQ-3355
Product iMac 24" Retina 4.5K Apple M1 Chip / 7-Core GPU / 256GB - Blue (MJV93GR/A) base image
Characteristics
 • Color: Pink
 • RAM Memory: 8GB unified memory
 • Storage: 256GB SSD
 • Processor: Apple M1 chip with 8‑core CPU, 16-core Neural Engine
 • Graphics Card: 7-core GPU
 • Keyboard: Ελληνοαγλλικό
 • Password: ISQ-3356
Product iMac 24" Retina 4.5K Apple M1 Chip / 7-Core GPU / 256GB - Pink (MJVA3GR/A) base image
Characteristics
 • Color: Silver
 • RAM Memory: 8GB unified memory
 • Storage: 256GB SSD
 • Processor: Apple M1 chip with 8‑core CPU, 16-core Neural Engine
 • Graphics Card: 7-core GPU
 • Keyboard: Αγγλικό
 • Password: ISQ-3429
Product iMac 24" Retina 4.5K Apple M1 Chip / 7-Core GPU / 8GB / 256GB / Silver / IE - BTO base image
Characteristics
 • Color: Pink
 • RAM Memory: 8GB unified memory
 • Storage: 256GB SSD
 • Processor: Apple M1 chip with 8‑core CPU, 16-core Neural Engine
 • Graphics Card: 7-core GPU
 • Keyboard: iMac IE
 • Password: ISQ-3537
Product iMac 24" Retina 4.5K Apple M1 Chip / 7-Core GPU / 8GB / 256GB / Pink / IE - BTO base image
Characteristics
 • Color: Silver
 • RAM Memory: 16GB unified memory
 • Storage: 512GB SSD
 • Processor: 10-Core CPU, 16-Core Neural Engine
 • Graphics Card: 16-Core GPU
 • Password: ISQ-4013
Product Mac mini Apple M2 Pro Chip / 10-Core CPU / 16-Core GPU / 16GB / 512GB base image
NEW
Characteristics
 • Color: Silver
 • RAM Memory: 8GB unified memory
 • Storage: 256GB SSD
 • Processor: Apple M1 chip with 8‑core CPU, 16-core Neural Engine
 • Graphics Card: 7-core GPU
 • Keyboard: Ελληνοαγλλικό
 • Password: ISQ-3353
Product iMac 24” Retina 4.5K Apple M1 Chip / 7-Core GPU / 256GB - Silver (MGTF3GR/A) base image