Απαλλαγή ΦΠΑ (άρθρο 39Α)

Σύμφωνα με το άρθρο 39Α του κώδικα ΦΠΑ, τα τιμολόγια φορητών υπολογιστών MacBook, iPhone και iPad δεν επιβαρύνονται με τον σχετικό φόρο. Στο eshop της iSystem, εφόσον εγγραφείτε έχοντας ζητήσει έκδοση τιμολογίου, θα βλέπετε τις τιμές στα παραπάνω προϊόντα προ ΦΠΑ και θα σας εκδώσει το αντίστοιχο παραστατικό απαλλαγμένο από το φόρο, είτε σε προσωπικά επαγγελματικά στοιχεία είτε σε επιχειρήσεις. 

Πριν σας αποσταλεί το προϊόν, η iSystem θα επιβεβαιώσει μέσω της ειδικής πλατφόρμας ότι η επιχείρηση είναι ενεργή και υπάγεται σε κανονικό καθεστώς ΦΠΑ. Από εσάς ζητείται η πληρωμή να γίνει από τον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας στην οποία θα εκδοθεί το τιμολόγιο.

Η εν λόγω διάταξη θεσπίστηκε για λόγους καταπολέμησης της απάτης και της φοροδιαφυγής και αποτελεί ενσωμάτωση της σχετικής δυνατότητας που δίνεται στα κράτη μέλη από το άρθρο 199α της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ.