Πρόγραμμα αντικατάστασης θήκης Smart Battery Case για iPhone XS, iPhone XS Max και iPhone XR

Τι αφορά αυτό το πρόγραμμα;

Η Apple διαπίστωσε ότι ορισμένες θήκες Smart Battery Case που είναι κατασκευασμένες για iPhone XS, iPhone XS Max και iPhone XR ενδέχεται να εμφανίζουν προβλήματα φόρτισης. Μια επηρεαζόμενη θήκη Smart Battery Case ενδέχεται να παρουσιάζει μία ή περισσότερες από τις παρακάτω συμπεριφορές:

  • Η θήκη μπαταρίας δεν φορτίζει ή φορτίζει κατά διαστήματα όταν είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα
  • Η θήκη μπαταρίας δεν φορτίζει το iPhone ή το φορτίζει κατά διαστήματα

Οι επηρεαζόμενες μονάδες κατασκευάστηκαν μεταξύ Ιανουαρίου 2019 και Οκτωβρίου 2019. Δεν πρόκειται για ζήτημα ασφάλειας, και ένα Εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις Apple θα αντικαταστήσει τις θήκες μπαταρίας που πληρούν τις προϋποθέσεις, δωρεάν.

Μοντέλα που πληρούν τις προϋποθέσεις

Τα παρακάτω μοντέλα θήκης Smart Battery Case πληρούν τις προϋποθέσεις για αυτό το πρόγραμμα:

Καμία άλλη θήκη Smart Battery Case για iPhone δεν εμπίπτει σε αυτό το πρόγραμμα.


Διαδικασία Σέρβις

Επισκεφθείτε την iSystem για να αντικαταστήσετε τη θήκη Smart Battery Case. Πριν από το σέρβις, θα πραγματοποιηθεί έλεγχος της θήκης Smart Battery Case, για να επιβεβαιωθεί ότι πληροί τις προϋποθέσεις για αυτό το πρόγραμμα.

Αν έχετε ερωτήσεις ή χρειάζεστε περαιτέρω βοήθεια, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη της Apple.


Πρόσθετες Πληροφορίες;

Η Apple ενδέχεται να περιορίσει την επισκευή στη χώρα ή την περιοχή της αρχικής αγοράς. Για θήκες Smart Battery Case που αγοράστηκαν σε κράτη-μέλη του ΕΟΧ, το σέρβις είναι διαθέσιμο σε άλλα κράτη-μέλη του ΕΟΧ.

Αυτό το παγκόσμιο πρόγραμμα της Apple δεν επεκτείνει την κανονική κάλυψη εγγύησης της θήκης Smart Battery Case. Τα δικαιώματά σας που απορρέουν από τη νομοθεσία προστασίας καταναλωτών δεν θίγονται από αυτό το πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα καλύπτει την επηρεαζόμενη θήκη Smart Battery Case για 2 χρόνια μετά την πρώτη λιανική πώληση της μονάδας.

Οι επηρεαζόμενες θήκες μπαταρίας θα απορριφθούν με τρόπο που είναι φιλικός προς το περιβάλλον.