Εγγύηση προϊόντων

Η εγγύηση των προϊόντων ορίζεται ως προς την διάρκεια και τους όρους της, από τον εκάστοτε κατασκευαστή των προϊόντων.