Πρόγραμμα αντικατάστασης οθόνης για τα μοντέλα αλουμινίου του Apple Watch Series 2 και Series 3

Τι αφορά αυτό το πρόγραμμα;

Η Apple διαπίστωσε ότι, σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, ενδέχεται να σχηματίζεται ένα ράγισμα κατά μήκος του στρογγυλεμένου άκρου της οθόνης στα μοντέλα αλουμινίου ενός Apple Watch Series 2 ή Series 3. Το ράγισμα ενδέχεται να ξεκινά από τη μία πλευρά και να συνεχίζει γύρω από την οθόνη όπως φαίνεται στις παρακάτω εικόνες.

Ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις Apple θα αντικαταστήσει δωρεάν την οθόνη στις μονάδες Apple Watch που πληρούν τις προϋποθέσεις και στις οποίες παρουσιάζεται αυτό το είδος ραγίσματος.


Μοντέλα που πληρούν τις προϋποθέσεις

Τα παρακάτω μοντέλα πληρούν τις προϋποθέσεις για αυτό το πρόγραμμα. Δείτε Αναγνώριση του Apple Watch σας για να αναζητήσετε το μοντέλο, τη συλλογή και το χρώμα του Apple Watch σας.

Κανένα άλλο μοντέλο Apple Watch δεν εμπίπτει σε αυτό το πρόγραμμα.


Διαδικασία Σέρβις

Επισκεφθείτε την iSystem για την επισκευή του Apple Watch σας. Πριν από το σέρβις, θα πραγματοποιηθεί έλεγχος του Apple Watch, για να επιβεβαιωθεί ότι πληροί τις προϋποθέσεις για αυτό το πρόγραμμα.

Το Apple Watch θα σάς επιστραφεί σε περίπου 5 εργάσιμες ημέρες.

Αν έχετε ερωτήσεις ή χρειάζεστε περαιτέρω βοήθεια, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη της Apple.

Για την προετοιμασία του Apple Watch για το σέρβις, ανατρέξτε στο θέμα Πριν μας στείλετε το Apple Watch.

Σημείωση: Αν το Apple Watch παρουσιάζει κάποια βλάβη που δυσχεραίνει το σέρβις, θα πρέπει πρώτα να επισκευαστεί αυτή η βλάβη. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να προκύψει κόστος σχετικό με την επισκευή.


Πρόσθετες Πληροφορίες

Η Apple ενδέχεται να περιορίσει την επισκευή στη χώρα ή την περιοχή της αρχικής αγοράς. Για συσκευές Apple Watch που αγοράστηκαν σε κράτη-μέλη του ΕΟΧ, το σέρβις είναι διαθέσιμο σε άλλα κράτη-μέλη του ΕΟΧ.

Αυτό το πρόγραμμα της Apple ισχύει παγκοσμίως και δεν επεκτείνει την κανονική κάλυψη εγγύησης του Apple Watch.

Το πρόγραμμα καλύπτει τα μοντέλα αλουμινίου του Apple Watch Series 2 και Series 3, που πληρούν τις προϋποθέσεις, για τρία χρόνια μετά την πρώτη λιανική πώληση της μονάδας ή έναν χρόνο από την ημερομηνία έναρξης του συγκεκριμένου προγράμματος, ανάλογα με το ποιο διάστημα είναι μεγαλύτερο.