Έτοιμα Mac Built-To-Order

196 Προϊόντα
Χαρακτηριστικά
 • Μνήμη RAM: 96GB unified memory
 • Αποθηκευτικός Χώρος: 1TB SSD
 • Επεξεργαστής: Apple M2 Max chip. 12-πύρηνη CPU με 8 πυρήνες επιδόσεων και 4 πυρήνες αποδοτικότητας. Έως 38-πύρηνη GPU, 16-πύρηνο Neural Engine. Εύρος ζώνης μνήμης 400 GB/s
 • Κάρτα Γραφικών: Apple 38-Core GPU
 • Χρώμα: Silver
 • Πληκτρολόγιο: Greek (ISO layout)
 • Κωδικός: ISQ-4047
Product Apple MacBook Pro 16" M2 Max / 12-Core CPU / 38-Core GPU / 96GB RAM / 1TB SSD / Silver / GR - BTO base image
Χαρακτηριστικά
 • Μνήμη RAM: 32GB unified memory
 • Αποθηκευτικός Χώρος: 512GB SSD
 • Επεξεργαστής: Apple M2 Pro chip 12-πύρηνη CPU με 8 πυρήνες επιδόσεων και 4 πυρήνες αποδοτικότητας
 • Κάρτα Γραφικών: 19-Core GPU
 • Χρώμα: Space Grey
 • Πληκτρολόγιο: Greek (ISO layout)
 • Κωδικός: ISQ-4024
Product Apple MacBook Pro 16" M2 Pro / 12-Core CPU / 19-Core GPU / 32GB RAM / 512GB SSD / Space Grey - GR - BTO base image
Χαρακτηριστικά
 • Μνήμη RAM: 32GB unified memory
 • Αποθηκευτικός Χώρος: 512GB SSD
 • Επεξεργαστής: Apple M2 Max 12-πύρηνη CPU με 8 πυρήνες επιδόσεων και 4 πυρήνες αποδοτικότητας, 38-πύρηνη GPU, 16-πύρηνο Neural Engine
 • Κάρτα Γραφικών: 38-Core GPU
 • Χρώμα: Space Grey
 • Πληκτρολόγιο: Greek (ISO layout)
 • Κωδικός: ISQ-4025
Product Apple MacBook Pro 16" M2 Max / 12-Core CPU / 38-Core GPU / 32GB RAM / 512GB SSD / Space Grey - GR - BTO base image
Χαρακτηριστικά
 • Μνήμη RAM: 32GB unified memory
 • Αποθηκευτικός Χώρος: 1TB SSD
 • Επεξεργαστής: Apple M2 Pro chip 12-πύρηνη CPU με 8 πυρήνες επιδόσεων και 4 πυρήνες αποδοτικότητας
 • Κάρτα Γραφικών: 19-Core GPU
 • Χρώμα: Space Grey
 • Πληκτρολόγιο: Greek (ISO layout)
 • Κωδικός: ISQ-4026
Product Apple MacBook Pro 16" M2 Pro / 12-Core CPU / 19-Core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Space Grey - GR - BTO base image
Χαρακτηριστικά
 • Μνήμη RAM: 64GB unified memory
 • Αποθηκευτικός Χώρος: 1TB SSD
 • Επεξεργαστής: Apple M2 Max 12-πύρηνη CPU με 8 πυρήνες επιδόσεων και 4 πυρήνες αποδοτικότητας, 38-πύρηνη GPU, 16-πύρηνο Neural Engine
 • Κάρτα Γραφικών: 38-Core GPU
 • Χρώμα: Space Grey
 • Πληκτρολόγιο: Greek (ISO layout)
 • Κωδικός: ISQ-4027
Product Apple MacBook Pro 16" M2 Max / 12-Core CPU / 38-Core GPU / 64GB RAM / 1TB SSD / Space Grey - GR - BTO base image
Χαρακτηριστικά
 • Μνήμη RAM: 64GB unified memory
 • Αποθηκευτικός Χώρος: 1TB SSD
 • Επεξεργαστής: Apple M2 Max 12-πύρηνη CPU με 8 πυρήνες επιδόσεων και 4 πυρήνες αποδοτικότητας, 38-πύρηνη GPU, 16-πύρηνο Neural Engine
 • Κάρτα Γραφικών: 38-Core GPU
 • Χρώμα: Space Grey
 • Πληκτρολόγιο: English (ISO layout)
 • Κωδικός: ISQ-4054
Product Apple MacBook Pro 16" M2 Max / 12-Core CPU / 38-Core GPU / 64GB RAM / 1TB SSD / Space Grey - IE - BTO base image
Χαρακτηριστικά
 • Μνήμη RAM: 64GB unified memory
 • Αποθηκευτικός Χώρος: 2TB SSD
 • Επεξεργαστής: Apple M2 Max 12-πύρηνη CPU με 8 πυρήνες επιδόσεων και 4 πυρήνες αποδοτικότητας, 38-πύρηνη GPU, 16-πύρηνο Neural Engine
 • Κάρτα Γραφικών: 38-Core GPU
 • Χρώμα: Space Grey
 • Πληκτρολόγιο: Greek (ISO layout)
 • Κωδικός: ISQ-4028
Product Apple MacBook Pro 16" M2 Max / 12-Core CPU / 38-Core GPU / 64GB RAM / 2TB SSD / Space Grey - GR - BTO base image
Χαρακτηριστικά
 • Μνήμη RAM: 96GB unified memory
 • Αποθηκευτικός Χώρος: 2TB SSD
 • Επεξεργαστής: Apple M2 Max chip. 12-πύρηνη CPU με 8 πυρήνες επιδόσεων και 4 πυρήνες αποδοτικότητας. Έως 38-πύρηνη GPU, 16-πύρηνο Neural Engine. Εύρος ζώνης μνήμης 400 GB/s
 • Κάρτα Γραφικών: Apple 38-Core GPU
 • Χρώμα: Space Grey
 • Πληκτρολόγιο: Greek (ISO layout)
 • Κωδικός: ISQ-4045
Product Apple MacBook Pro 16" M2 Max / 12-Core CPU / 38-Core GPU / 96GB RAM / 2TB SSD / Space Grey / GR - BTO base image
Χαρακτηριστικά
 • Μνήμη RAM: 96GB unified memory
 • Αποθηκευτικός Χώρος: 4TB SSD
 • Επεξεργαστής: Apple M2 Max chip. 12-πύρηνη CPU με 8 πυρήνες επιδόσεων και 4 πυρήνες αποδοτικότητας. Έως 38-πύρηνη GPU, 16-πύρηνο Neural Engine. Εύρος ζώνης μνήμης 400 GB/s
 • Κάρτα Γραφικών: Apple 38-Core GPU
 • Χρώμα: Space Grey
 • Πληκτρολόγιο: Greek (ISO layout)
 • Κωδικός: ISQ-4070
Product Apple MacBook Pro 16" M2 Max / 12-Core CPU / 38-Core GPU / 96GB RAM / 4TB SSD / Space Grey / GR - BTO base image
Χαρακτηριστικά
 • Μνήμη RAM: 32GB unified memory
 • Αποθηκευτικός Χώρος: 1TB SSD
 • Επεξεργαστής: Apple M2 Max 12-πύρηνη CPU με 8 πυρήνες επιδόσεων και 4 πυρήνες αποδοτικότητας, 38-πύρηνη GPU, 16-πύρηνο Neural Engine
 • Κάρτα Γραφικών: 38-Core GPU
 • Πληκτρολόγιο: English (ISO layout)
 • Κωδικός: ISQ-4041
Product Apple MacBook Pro 16" M2 Max / 12-Core CPU / 38-Core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Space Grey - IE - BTO base image
Χαρακτηριστικά
 • Μνήμη RAM: 32GB unified memory
 • Αποθηκευτικός Χώρος: 1TB SSD
 • Επεξεργαστής: Apple M2 Pro 12-πύρηνη CPU με 8 πυρήνες επιδόσεων και 4 πυρήνες αποδοτικότητας, 19-πύρηνη GPU, 16-πύρηνο Neural Engine
 • Κάρτα Γραφικών: 19-Core GPU
 • Πληκτρολόγιο: English (ISO layout)
 • Κωδικός: ISQ-4040
Product Apple MacBook Pro 16" M2 Pro / 12-Core CPU / 19-Core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Space Grey - IE - BTO base image
Χαρακτηριστικά
 • Μνήμη RAM: 64GB unified memory
 • Αποθηκευτικός Χώρος: 4TB SSD
 • Επεξεργαστής: Apple M2 Max 12-πύρηνη CPU με 8 πυρήνες επιδόσεων και 4 πυρήνες αποδοτικότητας, 38-πύρηνη GPU, 16-πύρηνο Neural Engine
 • Κάρτα Γραφικών: 38-Core GPU
 • Πληκτρολόγιο: Greek (ISO layout)
 • Κωδικός: ISQ-4032
Product Apple MacBook Pro 16" M2 Max / 12-Core CPU / 38-Core GPU / 64GB RAM / 4TB SSD / Space Grey - GR - BTO base image
Χαρακτηριστικά
 • Μνήμη RAM: 96GB unified memory
 • Αποθηκευτικός Χώρος: 2TB SSD
 • Επεξεργαστής: Apple M2 Max 12-πύρηνη CPU με 8 πυρήνες επιδόσεων και 4 πυρήνες αποδοτικότητας, 38-πύρηνη GPU, 16-πύρηνο Neural Engine
 • Κάρτα Γραφικών: 38-Core GPU
 • Πληκτρολόγιο: Greek (ISO layout)
 • Κωδικός: ISQ-4036
Product Apple MacBook Pro 16" M2 Max / 12-Core CPU / 38-Core GPU / 96GB / 2TB SSD / Silver - GR - BTO base image
Χαρακτηριστικά
 • Μνήμη RAM: 16GB unified memory
 • Αποθηκευτικός Χώρος: 512GB SSD
 • Επεξεργαστής: Apple M2 Pro chip 10-πύρηνη CPU με 6 πυρήνες επιδόσεων και 4 πυρήνες αποδοτικότητας
 • Κάρτα Γραφικών: 16-Core GPU
 • Χρώμα: Space Grey
 • Πληκτρολόγιο: English (ISO layout)
 • Κωδικός: ISQ-4020
Product Apple MacBook Pro 14" M2 Pro / 10-Core CPU / 16-Core GPU / 16GB RAM / 512GB SSD / Space Grey - IE - BTO base image
Χαρακτηριστικά
 • Μνήμη RAM: 16GB unified memory
 • Αποθηκευτικός Χώρος: 1TB SSD
 • Επεξεργαστής: Apple M2 Pro chip 10-πύρηνη CPU με 6 πυρήνες επιδόσεων και 4 πυρήνες αποδοτικότητας
 • Κάρτα Γραφικών: 16-Core GPU
 • Χρώμα: Space Grey
 • Πληκτρολόγιο: Greek (ISO layout)
 • Κωδικός: ISQ-4023
Product Apple MacBook Pro 14" M2 Pro / 10-Core CPU / 16-Core GPU / 16GB RAM / 1TB SSD / Space Grey - GR - BTO base image
Χαρακτηριστικά
 • Μνήμη RAM: 32GB unified memory
 • Αποθηκευτικός Χώρος: 512GB SSD
 • Επεξεργαστής: Apple M2 Pro chip 10-πύρηνη CPU με 6 πυρήνες επιδόσεων και 4 πυρήνες αποδοτικότητας
 • Κάρτα Γραφικών: 16-Core GPU
 • Χρώμα: Space Grey
 • Πληκτρολόγιο: Greek (ISO layout)
 • Κωδικός: ISQ-4021
Product Apple MacBook Pro 14" M2 Pro / 10-Core CPU / 16-Core GPU / 32GB RAM / 512GB SSD / Space Grey - GR - BTO base image
Χαρακτηριστικά
 • Μνήμη RAM: 32GB unified memory
 • Αποθηκευτικός Χώρος: 1TB SSD
 • Επεξεργαστής: Apple M2 Pro chip 10-πύρηνη CPU με 6 πυρήνες επιδόσεων και 4 πυρήνες αποδοτικότητας
 • Κάρτα Γραφικών: 16-Core GPU
 • Χρώμα: Space Grey
 • Πληκτρολόγιο: Greek (ISO layout)
 • Κωδικός: ISQ-4075
Product Apple MacBook Pro 14" M2 Pro / 10-Core CPU / 16-Core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Space Grey / GR - BTO base image
Χαρακτηριστικά
 • Μνήμη RAM: 32GB unified memory
 • Αποθηκευτικός Χώρος: 1TB SSD
 • Επεξεργαστής: Apple M2 Pro chip 10-πύρηνη CPU με 6 πυρήνες επιδόσεων και 4 πυρήνες αποδοτικότητας
 • Κάρτα Γραφικών: 16-Core GPU
 • Χρώμα: Space Grey
 • Πληκτρολόγιο: English (ISO layout)
 • Κωδικός: ISQ-4137
Product Apple MacBook Pro 14" M2 Pro / 10-Core CPU / 16-Core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Space Grey / IE - BTO base image
Χαρακτηριστικά
 • Μνήμη RAM: 32GB unified memory
 • Αποθηκευτικός Χώρος: 1TB SSD
 • Επεξεργαστής: Apple M2 Pro chip 10-πύρηνη CPU με 6 πυρήνες επιδόσεων και 4 πυρήνες αποδοτικότητας
 • Κάρτα Γραφικών: 19-Core GPU
 • Χρώμα: Space Grey
 • Πληκτρολόγιο: Greek (ISO layout)
 • Κωδικός: ISQ-4022
Product Apple MacBook Pro 14" M2 Pro / 12-Core CPU / 19-Core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Space Grey - GR - BTO base image
Χαρακτηριστικά
 • Μνήμη RAM: 32GB unified memory
 • Αποθηκευτικός Χώρος: 1TB SSD
 • Επεξεργαστής: Apple M2 Max chip. 12-πύρηνη CPU με 8 πυρήνες επιδόσεων και 4 πυρήνες αποδοτικότητας. Έως 38-πύρηνη GPU, 16-πύρηνο Neural Engine. Εύρος ζώνης μνήμης 400 GB/s
 • Κάρτα Γραφικών: 38-Core GPU
 • Χρώμα: Space Grey
 • Πληκτρολόγιο: English (ISO layout)
 • Κωδικός: ISQ-4037
Product Apple MacBook Pro 14" M2 Max / 12-Core CPU / 38-Core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Space Grey / IE - BTO base image
Χαρακτηριστικά
 • Μνήμη RAM: 32GB unified memory
 • Αποθηκευτικός Χώρος: 2TB SSD
 • Επεξεργαστής: Apple M2 Max chip. 12-πύρηνη CPU με 8 πυρήνες επιδόσεων και 4 πυρήνες αποδοτικότητας. Έως 38-πύρηνη GPU, 16-πύρηνο Neural Engine. Εύρος ζώνης μνήμης 400 GB/s
 • Κάρτα Γραφικών: 30-Core GPU
 • Χρώμα: Space Grey
 • Πληκτρολόγιο: Greek (ISO layout)
 • Κωδικός: ISQ-4071
Product Apple MacBook Pro 14" M2 Max / 12-Core CPU / 30-Core GPU / 32GB RAM / 2TB SSD / Space Grey / GR - BTO base image
Χαρακτηριστικά
 • Μνήμη RAM: 32GB unified memory
 • Αποθηκευτικός Χώρος: 1TB SSD
 • Επεξεργαστής: Apple M2 Max chip 12-πύρηνη CPU με 8 πυρήνες επιδόσεων και 4 πυρήνες αποδοτικότητας
 • Κάρτα Γραφικών: 30-Core GPU
 • Πληκτρολόγιο: English (ISO layout)
 • Κωδικός: ISQ-4039
Product Apple MacBook Pro 14" M2 Max / 12-Core CPU / 30-Core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Space Grey - IE - BTO base image
Χαρακτηριστικά
 • Μνήμη RAM: 32GB unified memory
 • Αποθηκευτικός Χώρος: 1TB SSD
 • Επεξεργαστής: Apple M2 Pro chip 12-πύρηνη CPU με 8 πυρήνες επιδόσεων και 4 πυρήνες αποδοτικότητας
 • Κάρτα Γραφικών: 19-Core GPU
 • Πληκτρολόγιο: English (ISO layout)
 • Κωδικός: ISQ-4038
Product Apple MacBook Pro 14" M2 Pro / 12-Core CPU / 19-Core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Space Grey - IE - BTO base image