Έτοιμα Built to Order

15 Προϊόντα
Χαρακτηριστικά
 • Μνήμη RAM: 16GB unified memory
 • Αποθηκευτικός Χώρος: 512GB SSD storage
 • Επεξεργαστής: 8-core CPU with 4 performance cores and 4 efficiency cores
 • Κάρτα Γραφικών: 10‑core GPU
 • Χρώμα: Silver
 • Πληκτρολόγιο: English (ISO layout)
 • Κωδικός: ISQ-3781
Product Apple MacBook Pro 13" M2 / 8-core CPU / 10-core GPU / 16GB RAM / 512GB SSD / Silver / IE - BTO base image
Χαρακτηριστικά
 • Μνήμη RAM: 16GB unified memory
 • Αποθηκευτικός Χώρος: 512GB SSD storage
 • Επεξεργαστής: 8-core CPU with 4 performance cores and 4 efficiency cores
 • Κάρτα Γραφικών: 10‑core GPU
 • Χρώμα: Silver
 • Πληκτρολόγιο: Greek (ISO layout)
 • Κωδικός: ISQ-3780
Product Apple MacBook Pro 13" M2 / 8-core CPU / 10-core GPU / 16GB RAM / 512GB SSD / Silver / GR - BTO base image
Χαρακτηριστικά
 • Μνήμη RAM: 16GB unified memory
 • Αποθηκευτικός Χώρος: 1TB SSD
 • Επεξεργαστής: 8-core CPU with 4 performance cores and 4 efficiency cores
 • Κάρτα Γραφικών: 10‑core GPU
 • Χρώμα: Silver
 • Πληκτρολόγιο: Greek (ISO layout)
 • Κωδικός: ISQ-3822
Product Apple MacBook Pro 13" M2 / 8-core CPU / 10-core GPU / 16GB RAM / 1TB SSD / Silver / GR - BTO base image
Χαρακτηριστικά
 • Μνήμη RAM: Eνοποιημένη μνήμη 24GB
 • Αποθηκευτικός Χώρος: 512GB SSD storage
 • Επεξεργαστής: 8-πύρηνη CPU με 4 πυρήνες επιδόσεων και 4 πυρήνες αποδοτικότητας. 10-πύρηνη GPU. 16-πύρηνο Neural Engine. Εύρος ζώνης μνήμης 100 GB/s.
 • Κάρτα Γραφικών: Apple 10-Core GPU
 • Χρώμα: Silver
 • Πληκτρολόγιο: English (ISO layout)
 • Κωδικός: ISQ-4055
Product Apple MacBook Pro 13" M2 / 8-Core CPU / 10-Core GPU / 24GB RAM / 512GB SSD / Silver / IE - BTO base image
Χαρακτηριστικά
 • Μνήμη RAM: Eνοποιημένη μνήμη 24GB
 • Αποθηκευτικός Χώρος: 512GB SSD storage
 • Επεξεργαστής: 8-πύρηνη CPU με 4 πυρήνες επιδόσεων και 4 πυρήνες αποδοτικότητας. 10-πύρηνη GPU. 16-πύρηνο Neural Engine. Εύρος ζώνης μνήμης 100 GB/s.
 • Κάρτα Γραφικών: Apple 10-Core GPU
 • Χρώμα: Silver
 • Πληκτρολόγιο: Greek (ISO layout)
 • Κωδικός: ISQ-3998
Product Apple MacBook Pro 13" M2 / 8-Core CPU / 10-Core GPU / 24GB RAM / 512GB SSD / Silver / GR - BTO base image
Χαρακτηριστικά
 • Μνήμη RAM: 16GB unified memory
 • Αποθηκευτικός Χώρος: 256GB SSD storage
 • Επεξεργαστής: 8-core CPU with 4 performance cores and 4 efficiency cores
 • Κάρτα Γραφικών: 10‑core GPU
 • Χρώμα: Space Grey
 • Πληκτρολόγιο: English (ISO layout)
 • Κωδικός: ISQ-3775
Product Apple MacBook Pro 13" M2 / 8-core CPU / 10-core GPU / 16GB RAM / 256GB SSD / Space Grey / IE - BTO base image
Χαρακτηριστικά
 • Μνήμη RAM: 16GB unified memory
 • Αποθηκευτικός Χώρος: 256GB SSD storage
 • Επεξεργαστής: 8-core CPU with 4 performance cores and 4 efficiency cores
 • Κάρτα Γραφικών: 10‑core GPU
 • Χρώμα: Space Grey
 • Πληκτρολόγιο: Greek (ISO layout)
 • Κωδικός: ISQ-3771
Product Apple MacBook Pro 13" M2 / 8-core CPU / 10-core GPU / 16GB RAM / 256GB SSD / Space Grey / GR - BTO base image
Χαρακτηριστικά
 • Μνήμη RAM: 16GB unified memory
 • Αποθηκευτικός Χώρος: 512GB SSD storage
 • Επεξεργαστής: 8-core CPU with 4 performance cores and 4 efficiency cores
 • Κάρτα Γραφικών: 10‑core GPU
 • Χρώμα: Space Grey
 • Πληκτρολόγιο: English (ISO layout)
 • Κωδικός: ISQ-3778
Product Apple MacBook Pro 13" M2 / 8-core CPU / 10-core GPU / 16GB RAM / 512GB SSD / Space Grey / IE - BTO base image
Χαρακτηριστικά
 • Μνήμη RAM: 16GB unified memory
 • Αποθηκευτικός Χώρος: 512GB SSD storage
 • Επεξεργαστής: 8-core CPU with 4 performance cores and 4 efficiency cores
 • Κάρτα Γραφικών: 10‑core GPU
 • Χρώμα: Space Grey
 • Πληκτρολόγιο: English (US-ANSI layout)
 • Κωδικός: ISQ-3779
Product Apple MacBook Pro 13" M2 / 8-core CPU / 10-core GPU / 16GB RAM / 512GB SSD / Space Grey / US - BTO base image
Χαρακτηριστικά
 • Μνήμη RAM: 16GB unified memory
 • Αποθηκευτικός Χώρος: 512GB SSD storage
 • Επεξεργαστής: 8-core CPU with 4 performance cores and 4 efficiency cores
 • Κάρτα Γραφικών: 10‑core GPU
 • Χρώμα: Space Grey
 • Πληκτρολόγιο: Greek (ISO layout)
 • Κωδικός: ISQ-3777
Product Apple MacBook Pro 13" M2 / 8-core CPU / 10-core GPU / 16GB RAM / 512GB SSD / Space Grey / GR - BTO base image
Χαρακτηριστικά
 • Μνήμη RAM: 16GB unified memory
 • Αποθηκευτικός Χώρος: 1TB SSD storage
 • Επεξεργαστής: 8-core CPU with 4 performance cores and 4 efficiency cores
 • Κάρτα Γραφικών: 10‑core GPU
 • Χρώμα: Space Grey
 • Πληκτρολόγιο: Greek (ISO layout)
 • Κωδικός: ISQ-3782
Product Apple MacBook Pro 13" M2 / 8-core CPU / 10-core GPU / 16GB RAM / 1TB SSD / Space Grey / GR - BTO base image
Χαρακτηριστικά
 • Μνήμη RAM: 16GB unified memory
 • Αποθηκευτικός Χώρος: 1TB SSD storage
 • Επεξεργαστής: 8-core CPU with 4 performance cores and 4 efficiency cores
 • Κάρτα Γραφικών: 10‑core GPU
 • Χρώμα: Space Grey
 • Πληκτρολόγιο: English (ISO layout)
 • Κωδικός: ISQ-3783
Product Apple MacBook Pro 13" M2 / 8-core CPU / 10-core GPU / 16GB RAM / 1TB SSD / Space Grey / IE - BTO base image
Χαρακτηριστικά
 • Μνήμη RAM: 24GB unified memory
 • Αποθηκευτικός Χώρος: 256GB SSD storage
 • Επεξεργαστής: 8-core CPU with 4 performance cores and 4 efficiency cores
 • Κάρτα Γραφικών: 10‑core GPU
 • Χρώμα: Space Grey
 • Πληκτρολόγιο: Greek (ISO layout)
 • Κωδικός: ISQ-3772
Product Apple MacBook Pro 13" M2 / 8-core CPU / 10-core GPU / 24GB RAM / 256GB SSD / Space Grey / GR - BTO base image
Χαρακτηριστικά
 • Μνήμη RAM: 24GB unified memory
 • Αποθηκευτικός Χώρος: 256GB SSD storage
 • Επεξεργαστής: 8-core CPU with 4 performance cores and 4 efficiency cores
 • Κάρτα Γραφικών: 10‑core GPU
 • Χρώμα: Space Grey
 • Πληκτρολόγιο: English (ISO layout)
 • Κωδικός: ISQ-3776
Product Apple MacBook Pro 13" M2 / 8-core CPU / 10-core GPU / 24GB RAM / 256GB SSD / Space Grey / IE - BTO base image
Χαρακτηριστικά
 • Μνήμη RAM: Eνοποιημένη μνήμη 24GB
 • Αποθηκευτικός Χώρος: 512GB SSD storage
 • Επεξεργαστής: 8-πύρηνη CPU με 4 πυρήνες επιδόσεων και 4 πυρήνες αποδοτικότητας. 10-πύρηνη GPU. 16-πύρηνο Neural Engine. Εύρος ζώνης μνήμης 100 GB/s.
 • Κάρτα Γραφικών: Apple 10-Core GPU
 • Χρώμα: Space Grey
 • Πληκτρολόγιο: English (ISO layout)
 • Κωδικός: ISQ-4058
Product Apple MacBook Pro 13" M2 / 8-Core CPU / 10-Core GPU / 24GB RAM / 512GB SSD / Space Grey / IE - BTO base image